Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların müşterilerin taleplerini kendi ürünlerine çekmek için kullanmış oldukları argümanların başında tasarım gelmektedir. Tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.
Tasarımlar hayatın tüm alanında müşterilerine farklılık oluşturarak bardaktan, ayakkabıya, telefondan, arabalara kadar kendini göstermektedir.

Yurtdışı Tasarım

Tasarımlarda tıpkı Markalar ve Patentler gibi ülkesellik prensibi gereği alınmış oldukları ülkelerde buluş sahiplerine tekel hakkı tanımaktadır. Yurtdışı müracaatı yapılmayan tasarım sadece Orijin ülkede koruma sağlamaktadır.
Tasarımlarını yurtdışında da korumak isteyen firmalar ilgili ülkeler içinde tescil müracaatında bulunmalıdırlar.

Lahey (Uluslar Arası Tasarım Tescili Sistemi)

Tek bir müracaatla 42 üye ülkenin tamamında veya bir kısmında tescil imkanı tanımaktadır.

Ohim (Avrupa Patent Sözleşmesi)

Tek bir müracaat ile 27 AB ülkesinde tescil imkanı sağlamaktadır.

Coğrafi İşaretler

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.
Bir ürünün; tüm veya esas nitelik veya özellikleri bir yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması. Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bir yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe adını” belirtir. (Afyon Kaymağı, Akşehir Kirazı, Anamur Muzu gibi)
Bir ürünün; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması.

Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir. (Adana Kebabı,Antep Baklavası, Çorum Leblebisi gibi )
Coğrafi işaret tescili için Türkiye Sınırları içersinde ikametgahı olan ve Paris Sözleşmesine taraf olan ülkelerde yerleşik gerçek ve tüzel kişiler başvuru yaparak koruma alabilir.

Entegre Devre Topografyaları

Çip, mikroçip, silikon çip, bilgisayar çipi olarak da bilinen entegre devreler, nanometre boyutlarında üretilmiş elektronik devrelerdir.
Entegre devre, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün olarak tanımlanır.Entegre devre topografyası ile de; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren görünüm ise entegre devre topografyasını oluşturur.
Entegre devre tescil koruması 10 yıllık süreyle geçerlidir. Bu korumadan yararlanabilmek için Yurtiçi veya Yurtdışında piyasaya sürüldüğü tarih itibari ile 2 yıl içinde başvurunun yapılması gerekmektedir. Bu süre geçtikten sonra koruma için başvuru yapılamaz.